ALLAH’IN İLK EMRİ “OKU” ve OKUMAYAN MÜSLÜMANLAR

ALLAH’IN İLK EMRİ “OKU” ve OKUMAYAN MÜSLÜMANLAR

95

ALLAH’IN İLK EMRİ “OKU” ve OKUMAYAN MÜSLÜMANLAR

10.06.2017 Cumartesi öğleden sonra, Ürkütlü’de, köyümüz halkından İsmail Zeki Akpınar öğretmenimiz ve ağabeyimize, annesinin vefatından dolayı baş sağlığı ziyaretinde bulunduk.

Biz vardığımızda sehpanın üzerinde, İvan Sergeyeviç Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” adlı kitabı vardı, kendisi kitap okuyormuş.

Kısa süreli hâl hatır sorduktan sonra İsmail ağabey, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Allah’ü Teâlâ’nın “OKU” emrine, Cuma hutbelerinde ve vaazlarında az yer verdiğini, daha fazla yer vermesi gerektiğini söyleyerek bir serzenişte bulundu ve sohbetimiz “okuma” konusu üzerinde gelişti. Sohbetimizin teferruatına girmeyeceğim ama faydalı bir sohbet olduğunu söyleyip, İslâm dîninin okumaya verdiği önem ile ilgili, İsmail ağabeyin görüşlerine ayet ve hadisler ile destek vermek istiyorum.

Sorulduğu zaman “Elhamdülilleh Müslümanım” diyoruz ama, Allah’ü Teâlâ “OKU” dediği halde sözünü dinlemiyoruz, okumuyoruz. Ne Kur’an-ı Kerim’i okuyoruz, ne de roman hikaye veya herhangi bir ilim kitabını okuyoruz. Malesef okuma alışkanlığımız zayıf.

“Hepinizce malûmdur, Yüce Rabbimiz Alak suresi ilk beş ayette;

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı.
Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.
O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir” buyurmaktadır.

Bu ayetler, Peygamberimiz (S.A.V)’e inen ilk vahiydir, ona ve onun şahsında tüm Müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip olgunlaşmaya teşvik etmiştir.
İlk vahyin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve ilmin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Zümer suresi 9. Ayette;

“……De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar” buyuruyor.

Fâtır suresi 28. Ayette de;

“İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır”
diyerek, âlim olanların Allah’ karşı daha derin saygı duyduklarını belirtmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de hadisi şeriflerinde;

“İlim ve hikmet müminin yitik malı gibidir. Onu nerede bulursa alır”,

“Hem dünyayı hem ahireti isteyen ilme sarılsın”,

“İlim öğrenmek kadın erkeğe farzdır”,

“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz”,

“İki günü eşit olan ziyandadır, zarardadır”,

“Ya Öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen , ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma (yani bunların dışında kalma) helâk olursun”
diyerek, buna benzer daha birçok hadisinde ilim öğrenmenin önemini vurgulamıştır.

Yukarıda verdiğimiz ayet ve hadislerde, dînimizin ilim ve âlime verdiği önemi göstermeye çalıştık.
Buna benzer ayet ve hadislerden çok var, bize düşen, Allah’ü Teâlâ’nın emirleri, peygamberimiz (S.A.V.)’in hadislerinin ışığında, insanlığa faydası dokunacak her türlü ilimi, imkanlarımız nispetinde tahsil etmektir. Zorunlu eğitimden sonra ilim tahsili için herkesin okula gitme imkanı olmayabilir, okuma alışkanlığı edinebilir isek evimizde de bu eksiğimizi kapatmaya çalışabiliriz.

Kur’an-ı Kerim’in sadece Arapçasını okuyarak yetinmeyelim, meâlini ve tefsirini de okuyarak, bize verdiği mesajları anlamaya çalışalım.

Yusuf suresi ikinci ayette; “Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik”, Bakara suresi 242. Ayette “Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır” diyerek Allah’ü Teâlâ bize birçok Ayeti Kerîme de, düşünmemizi ve akletmemizi emrediyor.

Biz, ilim tahsil etmeye ve meşru eserleri okumaya İslam Dîninde bir engel olmadığını, bilakis öğrenmeye ve okumaya teşvik ettiğini kısa da olsa ayet ve hadisler ile anlatmaya çalıştık. İsmail Zeki Akpınar öğretmenimizin ismini zikretmemin bir sebebi de okumanın ve öğrenmenin yaşı olmadığını göstermek içindi.

İnşallah hepimiz düşünüp akledenlerden oluruz.

Allah’a emanet olun.

Yunus Ulusoy

YORUM

Please enter your comment!
Please enter your name here