İmanı Neler Bozar (2)

İmanı neler bozar iman nedir İslamiyetten iman

31

İMANI NELER BOZAR (2)

Büyük günahlar, değişik kaynaklarda 120-130 maddeye, küçük günahlar ise, 150 maddeye kadar çıkıyor, biz bir kısmını yazalım, fazlasını öğrenmek isteyenler başka kaynaklara başvurabilirler.

Büyük günahlar,
Küfür (Şirk),
Zina,
Lûtîlik (Homoseksüellik),
Şarap (alkollü içki) içmek,
Günah işleyenlerle daimî olarak beraber bulunmak,
Hırsızlık, Haksız yere adam öldürmek,
Münafıklık,
Namuslu kadın ve erkeği zina ile suçlamak,
Eğer başka şahit yoksa, şahitlik yapmamak,
Yalan yere şehadet etmek,
Yalan yere yemin etmek,
Harb yerinden kaçmak,
Faiz yemek,
Yetim malı yemek,
Kul hakkı yemek,
Adam kayırmak,
Hırsa kapılmak,
Zayıf bulunca zulmetmek,
Güçlü görünce dalkavukluk etmek
Anaya ve babaya âsî olmak,
Ölçüsünü eksik yapmak,
Zekâtı terk etmek ve özürsüz tehir etmek,
Hacca gücü varken terk etmek,
Ashâb-ı kiramdan birine sövmek; Hazret-i Ebû Bekir’e, Ömer’e ve Âişe (R.A) sövmek ise küfürdür,
Emeği hiçe saymak,
İşi ehline vermemek,
Sihri öğrenmek ve öğretmek veya sihirle amel etmek.
Mushaftan okuyacak kadar öğrendikten sonra unutmak,
Hayvanı boş yere veya ateşte yakarak öldürmek; ister büyük ve ister küçük olsun,
Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,
Zaruretsiz ölü hayvanın etini yemek,
Domuz eti yemek,
Kumar oynamak,
Zulmetmek,
Hâkimin adaletsizliği,
Yol kesmek,
Küçük günahlara devam etmek,
Günahlara yardımcı olmak… gibi liste uzayıp gidiyor.

Küçük günahlar ise;
Hayvanlara bile olsa lanet etmek,
Üç günden fazla bir Müslüman ile özürsüz küsmek,
Erkeklerin ipekli elbise giymeleri,
Kerahet vakitlerinde namaz kılmak,Cenaze namazı da böyledir,
Necaseti (pisliği) elbisesine ve bedenine bulaştırmak,
Vurgunculuk yapmak,
Ayıplı malının ayıbını saklayarak satmak,
Gusülhâne ve hamamda yerde bulunan deliklere küçük su dökmek,
Zekâtını, malının kötüsünden vermek,
Hayvanın kuyruk, kulak, burun gibi bazı azalarını bütün bütün kesmek,
Mescit de safları çiğneyerek geçmek,
Sokaklara ve insanların gelip geçtikleri yerlere pislik, hayvan leşleri ve iğrenilecek şeyleri atmak vs. bu liste de uzayıp gidiyor.

İster büyük, ister küçük günah olsun işlendiğinde, kime karşı işlenmiş olduğu hatırlanmalı ve hemen ardından derhal samimi bir pişmanlık duygusu ile tevbe ve istiğfar edilmelidir. Bu açıdan bakıldığında günahın büyüğü küçüğü olmaz diyebiliriz. Tevbe istiğfar nedir, işlediğimiz bir günah veya hatadan sonra pişman olup, Allah’ü Teâlâ’dan özür dileyip, bizi affetmesini istemektir.

Devamı yarın ve son.

Yunus Ulusoy
Not:(Diyanet ilmihalinden alıntılar yapılmıştır.)

YORUM

Please enter your comment!
Please enter your name here