İmanı Neler Bozar

İmanı Neler Bozar İman Nedir İslamiyette İman

27

İMANI NELER BOZAR

Değerli dostlar;

Küçüklüğümüzden beri, abdesti nelerin bozduğunu, namazı nelerin bozduğunu, her Ramazan ayında da orucu nelerin bozduğunu sık sık duyarız ve nasıl düzeltileceğini de biliriz Allah’a şükür. Ancak, bu ibadetlerimizin kabul olabilmesi için gerekli olan “İmân”ı nelerin bozduğunu neredeyse hiç aklımıza getirmeyiz.

Aslında biz, İslâm’ın yasakladığı birçok haram ve yanlışı da biliriz ve yapmayız ama, o haram ve yanlışların îman’ı bozduğunu bilmeyiz.

İman ne demektir, bir şeye tereddütsüz inanmak, içten ve yürekten bağlanmak demektir.
Dînî mânâsı ise, Allah’ın varlığına, birliğine, inanmak ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru olduğuna, hiçbir şüphe duymadan kabûl ve tasdik etmektir.
Yine küçük yaşlarda öğrendiğimiz, her Müslüman’ın bilmesi gereken Êmentü, her Müslümanın inanması, kabûl edip tasdik etmesi farz olan îman esaslarından ibarettir ve yine hepinizin bildiği gibi îman esasları 6’dır.

İmanın en özlü ve en kısa şekli, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.
Tevhid kelimesi: Lê ilêhe illallah Muhammedün Rasûlüllah. (Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur. Muhammed O’nun elçisidir) cümlesidir.
Şehadet kelimesi de: Eşhedü enlê ilêhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh  (Ben Allah’tan başka hiçbir Tanrı olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim) ifadesidir.
İmanın ilk derecesi ve İslâm’ın ilk temel direği budur.

Îmânımıza zarar veren hatta bizi îmânsız bırakabilecek olan o fiilleri, büyük ve küçük günahlar olarak ikiye ayırabiliriz. Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve O’nu inkâr etmektir (küfür).
Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadisinde;

“Size büyük günahların en büyüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allah’a ortak tanımak, ana babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” buyurmuş, bir başka hadislerinde;

“Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, ribâ (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır” diyerek, büyük günahların yedi tanesini zikretmiştir.
Bir başka hadiste büyük günahların sayısı dokuz olarak belirtilmiş, ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Harâm’da yapılması yasak bir fiili işlemek de bunlara eklenmiştir.

Devamı yarın……

Yunus Ulusoy

Not:(Diyanet ilmihalinden alıntılar yapılmıştır.)

YORUM

Please enter your comment!
Please enter your name here