Oruç Fazileti ? Ayet ve Hadisler İle Oruç (2)

Oruç Fazileti ? Ayet ve Hadisler İle Oruç (2)

87

NOT:Aşağıdaki bilgilerin tamamı Diyanet İlmihal’inden alınmıştır.

 

AYET VE HADİSLER İLE ORUÇ 2 (Fazileti)

Oruç tutmak, diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah, orucun farz kılındığını bildirirken, psikolojik rahatlatma sağlayacak ve emre muhatap olan müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir üslûp kullanarak, oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmesi yanında, ayrıca orucu daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel iki durumu (hastalık ve yolculuk) oruç emrinin hemen peşinden geçerli mazeret olarak zikretmiştir. Bu üslûp, meselâ öteki ümmetlerde de bulunduğu anlaşılan namaz için kullanılmamıştır.

Oruç riyânın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştır.

Peygamberimiz’den nakledildiğine göre, orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah, “Oruç benim içindir; onun karşılığını ben vereceğim” buyurmuştur.

Bu bakımdan oruç tutmanın sevap olarak karşılığı oldukça yüksektir.

Cennetin,özel olarak oruç tutanların girmesi için ayrılmış bulunan “reyyân” adlı kapısından girme hakkı, bu karşılığın mukaddimesi(başlangıcı)sayılmıştır. (Buhârî, “Savm”, 4)

Oruçla ilgili olarak ilki kutsî hadis olmak üzere Peygamberimiz’in bazı sözleri şöyledir:

“Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir; fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim”  (Müslim, “Sıyâm”,164; Nesaî, “Sıyâm”, 42).

“Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir” (Buhârî, “Savm”, 6).

“Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur; Allah der ki: Ağzı kokan şu kul şehvetini, yemesini, içmesini benim için terkediyor. Mademki sırf benim için oruç tutmuş, o orucun ecrini ben veririm” (Buhârî, “Savm”, 9; Müslim,“Sıyâm”, 164).

“Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır” (Buhârî, “Savm”, 9).

Allah’ü Teâlâ yapmış olduğunuz bütün ibadetlerinizi kabul eylesin.

Derleyen.Yunus Ulusoy

YORUM

Please enter your comment!
Please enter your name here